Interview with Jaakko Paalanen of Leadfeeder

WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN SALES AND MARKETING AT LEADFEEDER?

Our marketing aligns with what we call the ‘sales machine’. In our line of business, if marketing doesn’t work then sales does not work either. They are fully dependent on each other and we have a very transparent funnel that is shared across sales, marketing and customer success so that everybody can understand the different parts of the funnel.

WHAT ARE YOUR SUGGESTIONS FOR A LEADER IN A TRADITIONAL SALES ORGANIZATION IF THEY WANT TO BUILD A MODERN SALES MACHINE?

Firstly, they should build a closer relationship between sales and marketing. Marketing should have at least some responsibility for generating revenue. That would put pressure on marketing to produce higher-quality leads for example. When it comes to sales people, they should understand marketing better and do marketing activities themselves by using their social profiles and learning about the customers. It is getting harder and harder every day to reach someone via phone. I’m not saying that cold calling is dead, but it is getting much tougher.

HOW HAVE YOU ORGANIZED YOUR ROLES AND MANAGEMENT?

We have a customer success and product lead, then me from the sales side and our marketing lead and we all get together monthly for our funnel conversion meeting. Together we’ve mapped the whole process from marketing all the way to customer success. In the marketing team we have a paid marketing expert, who optimizes our analytics usage, paid advertisement and Google and social media ads. We have a couple of content people who are responsible for our messaging and they were very important from early on. Our marketing lead is very hands-on involved in the day-to-day marketing development.

WHAT ARE THE ROLES IN YOUR SALES TEAM?

It has been possible to build this business model without having sales guys chasing customers. Our sales guys are in business development roles. They are, for example, doing 30-minute trainings with trial customers who request training. These are very important to us, because when we offer these trainings we have a 50% conversion rate.

They are also in charge of our weekly webinar. This is for our no-touch customers. For mid-touch we offer 30-minute trainings. With enterprise customers we work very proactively, so from the moment they sign up for a trial we try to be in touch with them within five minutes.

In our sales machine, we try to keep the customers in the training funnel and enterprise separate to give enough focus. For trial users who have not logged any activity in three days, we proactively get in touch with them to make sure the probability of converting is as high as possible.

The job of marketing is to create new trial sign-ups and that is the main KPI. Creating brand awareness and word-of-mouth is also good, but the main goal of marketing is to drive traffic to our website and convert them into trial users.

I think a mistake that many companies make is that they try to get as many sign-ups as possible. For us it is the quality of the conversion that allows us to operate so efficiently on the sales side. Qualified sign-ups are essential for us. If they have a certain type of account, then it’s not counted in sales conversions. We have lots of transparency in what is qualified and what is not.

If marketing cannot feed qualified leads, then our sales machine doesn’t work. Sales helps marketing because our sales team is responsible for our partner companies. Our sales people are responsible for getting our partner companies to create content about us, so the sales team also helps to create content which means we can generate more traffic and sign-ups.

This interview is a part of the book Revenue Growth Platform.

More information: http://axend.fi/revenuegrowthplatform


Miten moderni myyntijohtaja kasvattaa myyntiä?

Teknologian kehitys on mullistanut asiakkaiden ostamista ja tapaa kilpailuttaa toimittajia. Asiakkaat ohjaavat useasti myyjää, ei toisinpäin. Joillakin toimialoilla asiakkaat jopa suoraan sanottuna kyykyttävät myyjiä, jotka vain juoksevat asiakkaiden perässä toivoen tilauksia.

Mutta ei hätää, on se teknologia myös muuttanut myyntiorganisaatioiden mahdollisuuksia toteuttaa ja johtaa myyntiä – nyt sitä voidaan tehdä tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Harva kuitenkaan hyödyntää näitä tarjolla olevia mahdollisuuksia niin hyvin ja kokonaisvaltaisesti kuin voisi.

Myyntijohtaja, joka saa kaiken hyödyn puristettua irti CRM:stä, markkinoinnin ja myynnin automaatiosta ja verkkokaupan integroimisesta asiakkaiden ostoprosessiin, kasvattaa myyntiä helpommin kuin muut. Kohta muuten tekoälykin on jo arkipäivää näissä parhaissa myyntiorganisaatiossa.

Mutta: kuinka moni myyntijohtaja uskoo saavansa 100 % liiketoiminnallista hyötyä irti CRM:stä? Ehkä yksi sadasta vastaa myönteisesti tähän kysymykseen tällä hetkellä.

Suurin osa myyntiorganisaatioiden haasteista olisi ratkaistavissa, jos perusasiat laitettaisiin CRM:n hyödyntämisen osalta kuntoon. 

 Lähtökohdat myynnin kehittämiselle ja CRM:n hyödyntämiselle ovat monessa organisaatiossa ongelmallisia, sillä lähes kaikissa organisaatioissa CRM koetaan raportointityökaluna. Siis ylimääräisenä taakkana myyjälle. CRM:ää käytetään organisaatioissa, koska myyjien on pakko raportoida tekemisistään.

CRM ei ole teknologia – se on myynnin johtamisen filosofia

Parhaat organisaatiot tietävät, että CRM:n käytön kehittäminen on myyntikulttuurin ja myyntiprosessin, ei teknologian, kehittämistä. CRM vain tukee sitä haluttua lopputulosta ja työskentelytapaa.

Näistä piirteistä tunnistaa, että CRM on hyvin käytössä: 

 • Myyntipalavereissa katsotaan CRM:ää, ei exceleitä

 • Myynnin johtamisen rutiinit ja pelisäännöt on virtaviivaistettu läpi koko organisaation, ja kaikki johtavat myyntiä samalla mallilla

 • Jokainen myyjä kokee, että CRM:stä on hyötyä päivittäisessä työssä

 • Tieto on aina ajantasalla, koska CRM:ää käytetään aktiivisesti – CRM:ää ei “päivitellä” silloin tällöin

 • Yhteinen terminologia on käytössä: mikä on liidi, prospekti ja mitkä ovat myyntiprosessin eri vaiheet?

 • CRM on myyjien valmentamisen ja kehittämisen apuväline

 • Myyjät ohjaavat CRM-datan pohjalta omaa tekemistään omatoimisesti

 • Myyjät ja esimiehet käyttävät CRM:ää mobiililaitteen kautta, eli missä vain ja milloin vain

 • CRM-dataa hyödynnetään jatkuvasti kohdistettuihin markkinointitoimenpiteisiin, joilla on vahva vaikutus myyntiin

Kun bisneksen pitää kulkea nopeasti eteenpäin, näiden yllämainittujen elementtien on oltava kunnossa. Ei ole mitään parempaa keinoa jalkauttaa myyntistrategiaa, kuin ohjata kokonaisuutta ja yksilöitä vahvasti CRM:n avulla. 

CRM ei ole työkalu vaan alusta, jolla tehdään kasvua silloin kun se valjastetaan myynnin kulttuurin ja päivittäisen myyntityön ohjaamiseen.

Mitä tekoäly voi tuoda myyntikonteistoosi?

Jo nopea LinkedInin tai jonkin talousjulkaisun selailu paljastaa sen, että tekoäly ja sen mahdollisuudet ovat ainakin puheissa jo vahvasti mukana kaikkialla. Törmäämme tekoälyyn päivittäin eri palveluita käyttäessämme, mutta silti tekoälyn konkretisointi on monelle haastavaa. Pyrin tämän blogikirjoituksen, sekä podcastin kautta kiteyttämään mistä tekoälyssä on kyse ja mitä tekoälyn hyödyntäminen edellyttää myynnin ja markkinoinnin kontekstissa. 

Tätä blogikirjoitusta varten haastattelin Suomen Salesforcen Ilkka Nousiaista. Jos haluat paneutua haastattelumme kautta aiheeseen syvemmin, voit kuunnella sen tästä ja/tai jatkaa blogin lukemista. 

Jotta tekoälyä olisi helpompi hahmottaa, olen monesti jakanut sen tuomat hyödyt neljään eri tasoon. 

 1. Mitä tapahtui?
 2. Miksi näin kävi?
 3. Mitä tulee tapahtumaan? 
 4. Mitä meidän tulisi tehdä?

Kohdat yksi ja kaksi ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta pystymme oppimaan virheistä ja onnistumisista. Mielestäni älykkyyttä on se, kun pystymme tiedon avulla ohjaamaan tulevia valintojamme. 

Ennusteiden katsominen on kivaa ja menneiden kvartaalien onnistumisia on kiva muistella. On kuitenkin hyvä palauttaa mieleen se, että pystymme ainoastaan vaikuttamaan tähän päivään ja siihen, mitä juuri nyt teemme. Sen takia näen, että tekoälyn vaikutus voi olla massiivinen arjen työn tehostamisessa. 

Tällä hetkellä asiakaspalvelu ja markkinointi synnyttää valtavasti dataa, kun taas myynti saattaa monessa organisaatioissa olla ns. “Black-box”. Tällaisessa Mustassa laatikossa myynti tekee paljon oikeita asioita, mutta tekeminen ei monessa organisaatiossa synnytä riittävästi dataa, jotta tekoälyn hyödyntäminen olisi mahdollista. 

Salesforce tuotteistaa tekoälyä eri käyttötarkoituksiin


Tekoälyn muutamat use caset myyjille ja myyntijohdolle

Opportunity probability - Perinteisesti myyjä päättää millä todennäköisyydellä kaupat tulevat kotiin tai sitten todennäköisyydet on määritelty tietyn myyntivaiheen mukaan. 
Tekoäly voi antaa oman näkemyksensä siitä, kuinka vahva tai heikko jokin tietty myyntimahdollisuus on, sekä perustella mistä tietty pisteytys myyntimahdollisuudelle syntyy.

Tekoäly kertoo myös minkä toimenpiteiden avulla myyntimahdollisuuden voittamisen todennäköisyyttä voi parantaa. 

Lead scoring - Tekoälyn avulla pystytään historiatietoon perustuen pisteyttämään minkälaiset liidit johtivat kauppaan ja mitkä eivät. Sen perusteella myyjien ajankäyttö on helpompi kohdistaa oikein. 

Opportunity close date -  Tekoäly osaa ennustaa arvioidun ajankohdan sille, että kaupat klousataan. Jos myyjä arvioi, että kauppa voitetaan 15. kesäkuuta, tekoäly saattaa ennustaa vastaavan päivän vasta 15. elokuuta. Tekoäly kertoo tällöin myös mitkä asiat vaikuttavat siihen, että sen arvio on +60 päivää myyjän omaan arvioon nähden ja millä toimenpiteillä myyjä voi nopeuttaa kaupan voittamista. 

Forecasting -  Tekoälyn tehtävä on tunnistaa riskit myyntijohtajalle. Ihmiset ovat lähtökohtaisesti optimistisia tai pessimistisiä. Myyjät useimmiten enemmän optimisistia. Ei kai myynnissä muuten pärjäisikään! Ennustaminen on myyntijohdolle aina haaste, sillä jokainen myyjä ja heidän ajattelutapansa pitää oppia tuntemaan, jotta heidän ennusteistaan pystyy tekemään päteviä tulkintoja. Tekoälyn avulla myyntijohto pystyy suodattamaan tunteet ja subjektiivisuuden pois. He pystyvät vertailemaan omaa ennustetta tekoälyn ennusteeseen ja täten parantamaan ennustamistarkkuutta. 


Perusasioiden on oltava kunnossa 

Pohjimmiltaan tekoäly nostaa tuottavuutta ja laatua. Tekoäly tukee myyjän tai myyntijohtajan omaa ajattelua sekä analyysien, että ehdotusten pohjalta. 

Suomessa CRM:n käyttöaste on monessa organisaatiossa valitettavasti vielä liian matala siihen, että tekoälyn tuomista mahdollisuuksista pystyttäisiin vielä täysin hyötymään.
Tässä on kolme askelmerkkiä tekoälyn hyödyntämiseen

1. Toimintatavat ja prosessit kuntoon
Organisaation tulisi varmistaa, että markkinointi- ja myyntiprosessi on kuvattu ja se toteutuu arjessa sovitulla tavalla. 

2. Laadukas datan kerääminen
Sekä myyjien, että myyntijohdon tulisi käyttää järjestelmiä yhteinäisellä tavalla. Näiden järjestelmien käyttö tulisi  tehdä mahdollisimman helpoksi siten, että mahdollisimman paljon datan syöttämisestä on automatisoitu.

3. Kokeile
Valitse tietty osa markkinointi- ja myyntiprosessistanne, josta löytyy riittävän paljon laadukasta dataa, kuten esimerkiksi liidiprosessi. Tee kokeilua johonkin tiettyyyn osa-alueeseen, jotta voit validoida miten tekoäly auttaisi teitä. Jos haluat tietää onko data kunnossa tekoälyn hyödyntämistä varten voit testata sen myös Einstein Readiness checkin avulla täällä: https://einsteinreadiness.salesforce.com/

Kuka hallitsee asiakassuhdetta?

Suomessa olemme hyviä arvoketjun alkupäässä, mutta parannettava on loppuasiakkaan vaikuttamisessa. Olen huolestunut, koska valmistaminen saa liikaa fokusta, mutta ei markkinointi, myynti ja brändääminen, missä tunteet ovat avainasemassa. 

Miksi olen huolestunut tästä? Siellä, missä tunteet ohjaavat ostopäätöksiä, löytyvät katteet. Jos haluamme tehdä kannattavampaa liiketoimintaa, olisi aika ohjata fokusta loppuasiakkaisiin.

Se, joka hallitsee asiakassuhdetta, hallitsee katteita. 

Miten kannattaa muuttaa myyntiorganisaation roolitusta?

Kirjoitin hetki sitten modernin myyntiorganisaation eri rooleista (linkki tähän). En sen tarkemmin avannut mitä kannattaa tarkalleen huomioida kun rooleja muutetaan. Selvää on se, että lähes kaikissa organisaatioissa on mahdollisuuksia tehostaa asiakkuudenhallintaa muuttamalla rooleja ja vastuualueita organisaation sisällä.  

Esitän kolme kysymystä, joita kannattaa huolella käydä läpi kun mietitään roolimuutoksia. 

#1 -  Mitä myytte? 

Myyttekö raskaita satojen tuhansien tai jopa miljoonien euron arvoisia investointihyödykkeitä vai helposti luottokortilla ostettavaa parin sadan euron ohjelmistoa?

Se mitä myytte on äärimmäisen tärkeää, sillä se vaikuttaa useisiin eri asioihin, kuten kaupan kokoon, sykleihin, päätöksentekijöiden määrään, sekä palvelu- tai tuotesalkun laajuuteen. Tarvitaan myös vastaus siihen, myytkö ratkaisuasi kerralla isosti asiakkaalle vai “land and expand” lähestymistavalla, jossa pyritään ensisijaisesti solmimaan asiakkuus ja sitten kasvattamaan sitä. 

Jos myytte satojen eurojen kuukausimaksulla jotain softaa, saattaa olla, että kannattaa alusta alkaen olla markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun erikoistuneita henkilöitä.  Voi jopa olla, ettette tarvitse myyjiä lainkaan. Tässä tapauksessa markkinointi ja asiakaspalvelu toimii teidän myyntikoneistonanne. 

#2 -  Minkä kokoisessa organisaatiossa työskentelet? 

Olen itse työskennellyt  pk-organisaatiossa työurani aikana, mutta toki koko ajan yhteistyössä isompien kanssa.  Pienissä organisaatiossa myyjällä pitääkin olla laajat vastuualueet. Jos kyseessä on start-up, niin sama henkilö voi pitää päässään montaa hattua. Kun myyjiä alkaa olemaan useampia, niin roolituksia voi alkaa miettimään uusiksi.  
Kun taas siirrytään isompiin organisaatioihin, saattaa asiakasrajapinnassa olla jopa 10-15 eri roolia.  Olen itse työskennellyt läheisesti muutaman yhdysvaltalaisen yrityksen kanssa. Heillä asiakkuuden elinkaaren aikana saattaa jo alkuvaiheessa  olla useita eri henkilöitä mukana.


#3 - Kenelle myytte

Kuinka monta erilaista kohderyhmää teillä on? Käyttäytyvätkö he merkittävästi eri tavalla? Ovatko isot ja pienet asiakkaanne ostokäyttäytymisen näkökulmasta hyvin erilaisia? 
Monessa organisaatiossa pieniäkin asiakkaita käydään tapaamassa, vaikka niitä asiakkuuksia voisi ylläpitää ja kehittää yhtä hyvin etänä. 

Yhteenvetona 

Pääsääntöisesti voidaan ajatella, että  organisaation koon kasvaessa on enemmän mahdollisuuksia myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun roolittamiseen. Mutta ei aina. Tämä riippuu toki myös siitä minkä kokoisia ratkaisuja myytte.

Pelkästään tarkastelemalla bisnestänne näistä kolmesta näkökulmasta, syntyy jo paljon oivalluksia siihen, miten kannattaa kehittää myynti- ja markkinointiorganisaation roolituksia. 

Go big or go home!

Miksi ruoskimme itseämme liikaa siitä, mitä Suomen pitäisi olla vertailemalla itseämme vaikka Yhdysvaltoihin? Jotkut kysyvät, miksi AirBnB, Uber, Twitter, Facebook tai Amazon eivät voisi tulla Suomesta. New Yorkissa asuu yli 8 miljoonaa ihmistä. Jo yksin se on muutaman miljoonan enemmän kuin koko Suomessa. Mielestäni se, että 5,5 miljoonan ihmisen maa on synnyttänyt tällaisen määrän kansainvälisiä menestystarinoita ja innovaatioita on jo aika hyvin.


Varmasti Suomesta voisi maailmalle ponnistaa myös nykyistä enemmän. Meillä on todella hyvät edellytykset pärjätä tulevaisuudessa. Uskallan väittää, että keskivertosuomalainen on maailman fiksuinta, mutta älykkyydellä pääsee vain tiettyyn pisteeseen. Se, mitä jenkeistä ihailen on sitä, että siellä tyhmätkin menestyvät, koska uskaltavat. Asenteella voi korvata älykkyyttä, mutta pelkkä äly ei koskaan voi korvata asennetta. 

Go big or go home!
 

B2B-verkkokaupan nykytila - Vieraana Juha Harju

Kuluttajaverkkokauppa on jo arjessa hyvin läsnä, mutta B2B:n osalta verkkokaupan mahdollisuuksien hyödyntäminen tuntuu laahaavan perässä.

Tutustuin tänä vuonna herrasmieheen nimeltä Juha Harju, joka on pitkän linjan yrittäjä ja erikoistunut digitaaliseen kaupankäyntiin. Juha on toiminut muun muassa Descomin toimitusjohtajana ja toimii nykyään verkkokaupan konsultointiyritys Woolmanin toimitusjohtajana.

Tässä muutamia kysymyksiä, joita käsittelimme Juhan kanssa. 

 • Verkkokaupan surkeasta tilasta puhutaan paljon. Onko tilanne Suomessa oikeasti niin huono kuin moni kirjoittaa?
 • Mikä on tilanne B2B-yritysten verkkokaupan hyödyntämisessä?
 • Onko joitain toimialoja tai tiettyjä B2B-yrityksiä, jotka ovat poikkeuksellisen hyviä hyödyntämään verkkokauppaa?
 • Miten myyjien palkitsemista pitäisi muuttaa kun yhä suurempi osa tilauksista tehdään verkkokaupan kautta?

Kuuntele keskustelumme tästä. 

 


Juhalla oli runsaasti mielenkiintoista kerrottavaa.Tässä muutamia tärkeimpiä poimintoja keskustelustamme:

 • Globaalisti B2B-verkkokauppa on 2-3 kertaa suurempi kuin B2C. Silti Juha näkee, että B2B puolella ollaan vasta heräämässä verkkokaupan mahdollisuuksiin
 • B2B, joka on lähellä kuluttajatuotteita, on jo hyvässä vauhdissa
 • B2B puolella olemme Suomessa tehneet arvoketjun alun osa-alueita, joita muut jalostavat eteenpäin. Ehkä sen takia verkkokaupan isoin este on henkisellä puolella.
 • Verkkokauppa nostaa esille myös  pelkoja, sillä se luo eittämättä  läpinäkyvyyttä. Tämä läpinäkyvyys pelottaa. Julkinen kauppa? Entäpä toimitusajat? Palvelun toimivuus on läpivalaistu  alusta loppuun. 
 • Isoja esteitä ovat myös osaaminen ja resursointi.  Osaamista ja resursseja on rajallisesti siksi, ettei Suomessa muutenkaan ole totuttu panostamaan niin paljon myyntiin ja markkinointiin.
 • Verkkokauppa on liiketoiminnan muutosprojekti, ei myynnin projekti, eikä varsinkaan tekninen projekti.
 • Myyjän ja verkkokaupan on työskenneltävä yhdessä. Ne eivät voi kilpailla keskenään. Palkitsemisen pitää tukea tätä yhteispeliä.
 • Verkkokaupan kokemuksen pitäisi olla sama kun kaupassa tai kentällä, jossa myyjät auttavat asiakkaita henkilökohtaisesti.

 

Juhan ohjeet aloittelevalle verkkokauppiaalle: 

1- Päätä mistä voisit lähteä liikkeelle ja lähde rohkeasti kokeilemaan!  

2- Älä jämähdä verkkokaupan teknisiin ongelmiin. Ota käyttöön ketterä alusta, joka mahdollistaa nopeita kokeiluja ja muutoksia! 

3- Älä tee kaikkea itse - mieti kenen, tai minkä toimijoiden kanssa yhteistyö mahdollistaisi nopeampaa etenemistä.

4- Mieti miten verkkokauppa vaikuttaa koko liiketoimintamalliin, ei pelkästään myyntiin ja markkinointiin.

5- Mittaa, mittaa ja mittaa!
 

Modernin organisaation roolit

Globaali digitaalinen talous on siirtänyt vallan yrityksiltä asiakkaille. Läpinäkyvät hinnat tekevät vertailusta helppoa ja runsas valikoima tuotteita on tilattavissa parilla klikkauksella. Usein jopa ilmaisella kuljetuksella ja palautuksella.

Miten siis erottua joukosta kun tuotteet ja palvelut näyttäytyvät asiakkaille samanlaisina?   Moni on herännyt siihen, että asiakaskokemus on tärkein yksittäinen tekijä, jonka avulla nykyisistä asiakkaista pidetään kiinni ja jolla houkutellaan uusia uskollisia asiakkaita. 

Riittävä asiakaskokemus ei perinteiseltä organisaatiolta onnistu

Perinteinen myyjä sai salkun, sekä oman piirin. Tiedän itse, sillä vuonna 2007 kokeilin keittiötarvikkeiden myyntiä. Hoidin silloin itse markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun Helsingin alueella. Kaikki asiakastyö oli minun vastuullani. 

Tämä oli vanha tapa tehdä bisnestä. Palkattiin ihmisiä, annettiin heille työkalut ja päästettiin kentälle. Tänä päivänä tällä mallilla ei enää pitkälle pötkitä, sillä nykypäivän asiakas odottaa jokaiselta kohtaamiselta enemmän. 

Asiakkaiden vaatimustaso on erittäin korkea ja kilpailutilanne on kireä. Tarvitaan modernia organisaatiota mahdollistamaan riittävä toiminnan tehokkuus sekä kohtaamisten laadukkuus asiakkaan elinkaaren kaikissa vaiheissa.  


Millainen on moderni organisaatio? 

Kun Henry Ford mullisti autoteollisuuden fokusoimalla työntekijöiden rooleja tuotantoprosessissa, Ford Motor Company teki valtavan tuottavuusloikan. Tämä tuottavuusloikka on myös mahdollinen monessa organisaatiossa kun nykyisiä rooleja ravistellaan. Erikoistuminen on avainsana. 

Erikoistumisen myötä tuottavuusloikka onnistuu, kunhan jokainen uusi rooli on selkeästi mitattava ja asiakkaalle arvoa tuottava. Modernissa organisaatiossa mitattavuuden lisäksi markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun on tehtävä saumattomasti yhteistyötä. Siiloutuminen on lähes kaikkien organisaatioiden ongelma ja pahin este hyvälle asiakaskokemukselle.

Roolit modernissa organisaatiossa

Se alue tai asiakassalkku, jota yksi myyjä on aikaisemmin hoitanut, kuten minä  Helsingissä keittiötarvikkeita myydessäni, voisi olla tänä päivänä viiden hengen hoidettavissa Alue vain olisi kymmenen tai kaksikymmentä kertaa isompi. Moderni organisaatio toimii merkittävästi tehokkaammin kuin perinteinen. 

Esimerkkejä modernin organisaation rooleista:

Myyntiorganisaatioon on yhden piirimyyjän tilalle tullut monta uutta roolia ja titteliä. Monesta myyntitiimistä saattaa tänä päivänä löytyä vaikka:-Marketing development manager
-Business development representative (BDR)
-Etämyyjä / Inside sales representative
-Kenttämyyjä / Field Sales executive
-Customer success manager

Jokaisella roolilla on tärkeä osuus asiakaspolun eri vaiheissa.  Markkinoinnilla on monipuolisiatehtäviä, sillä markkinointia kohdistetaan, sekä nyky- että uusasiakkaille. 

Business development representative, eli BDR, on markkinoinnin ja myynnin välikappale. Hän tekee sekä inboundia, että outboundia. Kun markkinointi tuottaa liidejä, niin BDR pystyy kvalifioimaan ja ohjaamaan heitä eteenpäin. Isommat uudet potentiaaliset asiakkaat taas vaativat proaktiivisempaa otetta ja sitä BDR:n kuuluu myös tehdä. 
 
Etämyynnin ja kenttämyyjän roolituksissa voi olla kaksi isoa eroa. Vaihtoehto 1. on se, että etämyynti hoitaa pienemmän asiakassegmentin asiakkaita ja kenttämyyjä taas isompia. Vaihtoehto 2. taas toimii niin, että etämyynnissä ja kenttämyynnissä on jaettu vastuu kaikista asiakkaista, ja he toimivat tiiminä. Etämyynti hoitaa jatkuvia pieniä tilauksia ja asiakkailta tulevia pyyntöjä, kun taas kenttämyyjä hoitaa isompia sopimusneuvotteluja ja isompia diilejä.

Nämä esimerkit ovat yksinkertaistettuja, mutta silti tämän kaltainen muutos on monella B2B organisaatiolla vielä edessä. 

B2B organisaatioiden modernisoimisesta ilmestyy kirja ensi vuonna

Aihe on erittäinen ajankohtainen ja kiinnostava monesta näkökulmasta, ja sen takia kirjoitamme parhaillaan tästä aiheesta kirjaa. Se julkaistaan vuoden 2018 aikana. Käy kurkkaamassa mistä on kyse: www.revenuegrowthplatform.com. Tilaa vaikka uutiskirje jos haluat kuulla lisää kirjaprojektin etenemisestä. Uutiskirjeen voit tilata kirjan verkkosivuilta. 

Miten myyntiorganisaation liekki sytytetään? - Vieraana Timo Mäkinen

Sain vieraaksi kokeneen myyntijohtajan ja nykyään toimitusjohtajan työtä tekevän CS Cloud Solutionin Timo Mäkisen. 

Taisi olla kesällä kun kysyin Timolta ajatuksia siihen, miten huonovireisen myyntiorganisaation saa viritettyä huippukuntoon. Aiheesta olikin niin paljon puhuttavaa, että päätin tallentaa ajatuksia muidenkin kuultavaksi podcastin muodossa. 

Tässä podcastissa pohdimme Timon kanssa muun muassa näitä kysymyksiä:

 • Mitä merkitystä myyntiorganisaation sytyttämisellä on?
 • Mistä tunnistaa loistavan myyntikulttuurin?
 • Miten tavoitteet tulisi asettaa myyjille?
 • Miten myyntijohtajan tulisi toimia kun myyjä ei pääse tavoitteisiin? 
 • Kuinka aikaisessa vaiheessa tulisi huomata jos myyjä ei pääse vuositavoitteisiin? 

 

Poimin keskustelustamme muutamia Timon ajatuksia, jotka on hyvä pitää mielessä: 

 • Myynnin johtaminen on puhtaasti palveluammatti – myyntijohtajan tehtävä on luoda ympäristö, jossa myyjät pääsevät täysin keskittymään kaupantekoon.
 • Positiivisuus – Joka puolella on positiivisia asioita joihin voi tarttua.
 • Myynti ei ole vain myyjien asia – Se on koko organisaation asia
 • Loistava organisaatio osaa kääntää häviöt ja esteet mahdollisuuksiksi – ratkaisukeskeisyys on välttämätöntä jos haluaa olla menestyvä myyntiorganisaatio.
 • Muutos ei onnistu pakottamalla. Ilman sydäntä muutos ja kasvu ei onnistu. 
 • Tavoitteiden asettaminen pitää löytyä myyjän ja johtajan dialogin kautta.
 • Dialogin avulla pystymme sitouttamaan myyjiä ja koko henkilöstöä saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Ilman dialogia tavoitteet ovat ulkoa annettuja ja silloin sitoutumisaste on huomattavasti matalampi.
 • Komplekseja ratkaisuja ja transaktionaalista myyntiä tulisi johtaa eri tavoilla. Mielellään jopa eri yksiköissä!
 • Jos myyjä alisuoriutuu, ratkaisut on löydettävä yhdessä.
 • Kun järjestelmät ovat kunnossa (ja niitä käytetään oikein), pystytään tarttumaan ongelmiin riittävän aikaisessa vaiheessa.

Mikä motivoi huippumyyjää?

Työelämän muuttuessa tietotyöksi, keskustelut motivaatiosta ja sen lähteistä ovat käyneet kuumana. Missä roolissa raha on osana palkitsemista ja mistä lähteistä aito motivaatio syntyy? 

Monelle on tullut yllätyksenä se, ettei raha olekaan työntekijöiden tärkein motivaattori! Entäs mikä on tilanne myyjien näkökulmasta? 

Teimme myyjien palkitsemisesta ja sen muutoksista podcastin Mika D. Rubanovitschin kanssa aiemmin syksyllä. Jos aihe kiinnostaa, löydät blogin ja podcastin täältä. 

Haastattelin taannoin erästä huippumyyjää kahvittelun yhteydessä. Hän antoi luvan avata hänen ajatuksiaan kun kerroin, että viime aikoina on tullut mietittyä erityisen paljon palkitsemismalleja. 

Esitin hänelle kahvipöydässä seuraavat kysymykset
1. Mikä motivoi sinua myyjänä?
2. Onko provisio tärkeä? 

Mikä motivoi myyjänä?

Saan kicksejä siitä, että eri asiakkailla on valtavasti ongelmia ja pääsen ratkaisemaan niitä.
B2B myyntihän on välillä todella haastavaa, varsinkin kun myydään konseptia tai palvelua, 
josta asiakas ei välttämättä ole koskaan kuullutkaan.

On todella palkitsevaa kun onnistuu vaikuttamaan asiakkaan ajatteluun ja myymään asiakkaalle vision paremmasta tulevaisuudesta. Matkan varrella pitää ymmärtää syvällisesti asiakkaan liiketoimintaa ja istuttaa visiota siitä, mitä yhdessä voisimme saavuttaa. Joskus tämä voi olla tuskallisen pitkä prosessi, mutta ei ole mitään järkeä yrittää pushata hanketta nopeammin kuin mihin asiakas on valmis. Siellä on usein iso porukka, johon pitää pystyä vaikuttamaan muutoksen aikaansaamiseksi, ja se vie aikaa.

Se on hienoa kun pystymme auttamaan asiakasta kaikissa ostoprosessin vaiheissa. 
Paras fiilis tulee siitä kun huomaan, että olen ansainnut asiakkaan luottamuksen ja asiakas on valmis yhteistyöhön.

Onko provisio tärkeä?

Provisio motivoi henkilökohtaisesti todella paljon. Pelkkä raha ei tietenkään motivoi, jos motivaatio työtä kohtaan on muutoin kateissa.

Toki myös henkilökohtainen elämäntilanne vaikuttaa siihen, kuinka paljon raha ja provisio
motivoi. Minulla on vaimo kotona kahden pienen lapsen kanssa ja asuntolaina. Rahaa tarvitaan ja mieluummin enemmän kuin vähemmän. *hymiö*

Jos pitää koko ajan miettiä saanko riittävästi rahaa, niin se vaikuttaa negatiivisesti tekemiseeni. Suhde on oikea silloin kun saa riittävästi pohjapalkkaa ollakseen motivoitunut tekemään jatkuvasti ja pitkäjänteisesti oikeita asioita.

Yhteenvetona

Vaikka moni myyjä antaakin paljon painoarvoa provisiolle, on selkeää ettei pelkkä provisio riitä, jos työllä ja tekemisellä ei muuten ole merkitystä.  Parhaat myyjät valitsevat, missä haluavat työskennellä ja provisio on vain yksi elementti, jota he huomioivat kun harkitsevat missä haluavat työskennellä. Uskon, että työn merkitys ja myyjän mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti hänen myymiensä ratkaisujen avulla, tulevat korostumaan entistä enemmän. 

Mielestäni provisiomalli on hyvin mietitty, jos myyjä pystyy pitkäjänteisemmin miettimään asiakkuuksien kehittämistä, eikä tarvitse miettiä vain kuukausi kerralla, jotta ansaitsisi riittävästi. Lyhyen tähtäimen tavoitteiden ja palkitsemismallin ei pitäisi sumentaa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamista. 

Oletko miettinyt mihin teidän provisiomalli todellisuudessa kannustaa myyjiänne?
 

Myyntikoneisto-ajattelu mahdollistaa kasvun

Ostaminen on muuttunut jopa radikaalisti monilla toimialoilla - mutta kuinka moni myyntiorganisaatio on pysynyt tämän muutoksen perässä? 

 

Monet organisaatiot muuttuvat jatkuvasti, mutta ei riittävässä mittakaavassa. Toiset taas eivät muutu lainkaaan ja sitten ihmettelevät miksi kannattavuus on kuralla ja kasvua ei oikein tule.

Mikä on muuttunut?

Verkko ja sen tuoma läpinäkyvyys on johtanut siihen että nykyään asiakkaat ohjaavat toimittajia. Ennen oli toisin. Ammattiostajat, toimittajien kilpailuttaminen, globaalit markkinat ja kaupanteon supernopea vauhti asettaa uusia paineita kilpailukyvyn säilyttämiseksi monella B2B organisaatiolla. 

Asiakkaan aikakaudella, vain asiakaskeskeiset organisaatiot pärjäävät

Entistä isompi osa kaupallisesta aktiviteetistä on mitattavissa – olipa kyse sitten liidien tuotannosta tai yksittäisen myyjän asiakaskohtaisista myyntiaktiviteeteista. Tästä näkökulmasta katsottuna myyntiä pitäisi miettiä enemmän tieteenä kun taiteena. Tiede, joka sisältää myös markkinoinnin ja palvelun. Kaikki toimivat yhdessä koneistomaisesti pitäen asiakkaat keskiössä.

Asiakaskeskeinen organisaatio ei kuitenkaan pelkästään luota siihen, että ihmiset toimivat sovitulla mallilla, sillä vauhti ja toimenpiteiden määrä on liian korkea, jotta ihminen pystyisi ilman järjestelmiä ja fiksuja prosesseja tekemään laadukasta työtä.  

Tämän takia ne organisaatiot, jotka rakentavat oman toimintansa myyntikoneistoksi, saavuttavat kilpailuetua heidän toimintamallilla. Ihmisten rooli on edelleen todella tärkeä, mutta kilpailuetua ei saavuteta, jos toimintamalli ei ole kunnossa. Jokainen organisaatio pystyy rakentamaan omalla myynti- ja markkinointikoneistolla kilpailuetua jos vain haluavat. 


Kasvu skaalautuu myyntikoneiston avulla

Jos haluaa kasvattaaa bisnestä skaalautuvalla tavalla, tulisi miettiä miten ihmiset saadaan tekemään sitä missä ovat parhaita ja järjestelmät otetaan mukaan tukemaan prosessien toteuttamista. Automatisoidaan se mikä on järkevää asiakkaiden näkökulmasta. 
Ilman koneistoa ja infrastrukturiiajattelua ei pystytä hyödyntämään markkinoinnin automaatiota, verkkokauppaa, tai toimintaa tehostavaa älykästä CRM-teknologiaa, tekoälystä puhumattakaan. 

 

Podcastin nimi vaihtuu

Pohdiskelin tätä aihetta paljon viime viikolla ja sen yhteydessä päätin vaihtaa podcastimme nimen Myyntikoneistoksi. 

Kuuntele podcastin intro samaan aiheeseen, eli miksi podcastin nimi muuttuu.
 

Löydä “Sweet spot” - kasvata katetta

Mitä olisit valmis maksamaan pullosta vettä aavikolla?

Kun kyseessä on elämän ja kuoleman tilanne, tekisit mitä vain pysyäksesi hengissä. Antaisit vaikka kaikki rahat pankkitililtäsi. 

Joku saattaisi miettiä, että tämä on liian radikaali lähestymistapa hinnoittelun optimointiin, mutta ei missään nimessä ole. Jokaisella yrityksellä on asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan samasta palvelusta eri hintaa. Tietyt asiakkaanne ovat valmiita maksamaan vaikka 20% enemmän, joka saattaa tarkoittaa kolminkertaista katetta. Silti palvelevan yrityksen resurssien kohdistaminen ei välttämättä ole optimoitu sen mukaan, mitkä yrityksen asiakkaista ovat valmiita maksamaan eniten saamistaan tuotteista ja palveluista. 

Vastaamalla tähän kysymykseen löydät tiesi hunajapurkille

pablo (9).png

Jos ja kun tämä on selvillä, niin oletteko segmentoineet asiakkaanne sen mukaan, kuinka paljon arvoa pystytte heille tuottamaan? 

Tämän segmentoinnin perusteella pyramidin huipulta pitäisi löytyä tärkein asiakkaanne. Kun pystytte määrittelemään täydellinen asiakasprofiilinne, se on yhtä kuin teidän Sweet-spot, eli hunajapurkkinne. Hunajapurkkinne koostuu niistä asiakkaista, joka teidän tarjoomallanne ja tarinallanne on helpoin houkutella asiakkaiksi, ja jotka sen lisäksi ovat vielä valmiita maksamaan eniten siitä mitä teillä on heille tarjota.


 

Pehmeä on uusi kova

Lähes kaikki ne asiat, joiden avulla luodaan kasvua ja joilla erottaudutaan kilpailijoista koetaan monessa organisaatiossa pehmeiksi asioiksi. 

 • Missio, arvot, visio (pelkkää sanahelinää, joiden on pakko olla kuvattuna) 
 • Markkinointi (kustannus) 
 • Viestintä 
 • Brändi 
 • Design
 • Henkilöstön fiilis ja energia 

Nämä yllä olevat asiat ovat monen mielestä vain pehmeää höttöä, eivät core-liiketoiminnan kannalta kriittistä. Tämä johtuu siitä, että aiemmin kilpailuetua on haettu arvoketjun selkeästi näkyvistä osista. Sisäistä koneistoa trimmaamalla ja kehittämällä yritys pysyi kilpailukykyisenä. Sisäisen koneiston trimmaaminen vaatii loogista ja rationaalista ajattelua, jotta pystyi pärjäämään. Tällä ajattelulla ei kuitenkaan enää pärjää. 

Katsotaanpas tästä alla olevasta kuvasta, mitkä asiat ovat tärkeimpiä yrityksen kilpailukyvyn näkökulmasta?
 

Lähde: Stan Shih "Smile Curve" concept (Acer Incin perustaja)

Lähde: Stan Shih "Smile Curve" concept (Acer Incin perustaja)

Minkälaisia ajatuksia tämä kuva herättää?

Tuotanto tuottaa lisäarvoa vähiten, mutta sitä arvostetaan Suomessa paljon. Onneksi Suomessa arvostetaan myös tuotekehitystä. Meillä on paljon äärimmäisen fiksuja ihmisiä, joten suhtaudun luottavaisin mielin suomalaisten kykyyn innovoida uutta tulevaisuudessakin.

Tarvitaan erilaisia innovaatiota ja fokusta

Kuinka paljon Suomessa arvostetaan korkean arvon toimintoja eli brändäystä, designia, markkinointia, myyntiä/palvelua? Liian harva näkee nämä toiminnot business-kriittisinä. Esimerkkinä vaikkapa asiakaspalvelu nähdään Suomessa “cost centerinä”, vaikka se voisi olla “profit center”. 

Tämän päivän maailmassa aikaisemmin pehmeäksi mielletyt tunteet ovatkin kovin asia, koska sekä kuluttajilla että yrityksillä on jopa liikaa vaihtoehtoja, kun he valitsevat tuotteita ja palveluita. Tunteet ja niiden ohjaaminen tulisi olla tärkein yrityksillä tärkein prioriteetti. Rationaaliset faktapohjaiset toiminnot kuten tuotanto ja jakelu ovatkin vain hygienia-asioita, joiden on oltava kunnossa, jotta yritys pystyy tekemään liiketoimintaa. Pelkästään tehokkaan tuotannon ja jakelun avulla ei enää erottauduta kilpailijoista riittävästi. 

Pehmeillä asioilla luodaan kasvua, koska kasvu tulee vain asiakkaiden kautta. Tulee hankkia lisää asiakkuuksia ja pitkäaikaisempia asiakkuuksia. Tässä onnistutaan sen kautta, että asiakkaiden sydän ja mieli voitetaan. Juuri tämän takia pehmeät toiminnot ovatkin kovia. Nostetaan ne prioriteettilistalla sinne minne kuuluvatkin. 

Myynnin provisiomallit uusiksi - Mikä muuttuu? Vieraana Mika D. Rubanovitsch

Haastattelussa Mika D. Rubanovitsch 

Otin Ruban mukaan keskustelemaan hänen näkemyksistään provisioista, niiden muutoksesta sekä yleisesti siitä, miten hän näkee provisioiden roolin kaupallisissa organisaatioissa täällä Suomessa. Ajatuksemme ovat hyvin linjassa lukuun ottamatta yhtä asiaa, jota jäin vasta miettimään sen jälkeen kun teimme podcastin. Kirjoitin auki omia ajatuksia tämän videon alle. 

 

Kun Henry Ford pilkkoi autojen tuotannon eri vaiheisiin ja tarkasti määriteltyihin tehtäviin, hän mullisti autoalan. Tehokkuus nousi moninkertaiseksi, minkä ansiosta monelle auton ostamisesta tuli mahdollista. Fordin halu jatkuvasti tehostaa ja keksiä parempia toimintatapoja toi esille monenlaisia innovaatioita. 

Samanlainen tehostamistarve on edessä monilla myyntiorganisaatioilla, jotka eivät vielä ole modernisoineet toimintamalliaan.  Tämä tarkoittaa luonnollisesti myös isoa muutosta siihen, miten henkilöstöä palkitaan. Henry Fordin tapauksessa työntekijöiden palkat keskimäärin nousivat, ja miksipä ei näin voisi käydä modernin myyntiorganisaationkin osalta, kun se tekee parempaa tulosta? 

Vaikka Ruba sanoikin, että sankarimyyjien palkka laskee, asiaa vielä pohdittuani uskon, että oikein toteutettuna monella toimialalla tilanteen pitäisi olla päinvastoin - jos malli rakennetaan oikein. Olen itse todistanut hyvän mallin toimivuuden muutamassa organisaatiossa. Uudessa organisaatiomallissa “sankarimyyjien”  pitäisi hoitaa entistä vähemmän rutiinitöitä ja keskittyä korkeamman arvon työhön, jonka kautta palkkakin nousee.  Tämä on nyt täysin siitä kiinni mitä myydään ja kenelle.  

Allaoleva kuva kertoo siitä, että ei voida miettiä yhtä toimivaa ratkaisua kaikille toimialoille, sillä kaupanteko eroaa radikaalisti riippuen kaupan koosta ja siitä, kenelle myydään. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä,  että jos asiakas ostaa 199€/kk SaaS-tuotetta tai 500 000 €:n tuontantokonetta, niin ostoprosessit ovat aika erilaiset. Ja jos ostoprosessi on erilainen, niin myynti ja sen palkitsemisenkin tulisi olla rakennettu eri tavalla. 

(Kuva on mukaelma yhden Zero to One -kirjan kuvan pohjalta)

(Kuva on mukaelma yhden Zero to One -kirjan kuvan pohjalta)

Tämä tulee olemaan monelle vaikea muutos, sillä monessa organisaatiossa palkitsemismallit eivät välttämättä ole koskaan olleet järkeviä. Olen itse todistanut sen, että monessa organisaatiossa myyjien palkitsemismalli on ollut aivan lapsenkengissä. Se on ollut myös organisaatioiden kasvun este.  

Mikä muuttuu?

Suurin muutos on se, ettei enää nojata yhtä paljon yksilöiden osaamiseen. Kilpailuetu muodostuu yhä enemmän toimintamallista ja asiakaslähtöisistä prosesseista. Voittavat B2B-organisaatiot ovat oivaltaneet tämän jo monta vuotta sitten. 

Perinteisesti myyjät ovat hoitaneet kaikkia kauppoja kotiin, pienistä suuriin. Nyt asiakkaiden ostoprosessia ja sen hoitamista pilkotaan osiin. Osa siitä automatisoidaan, osa ei. Tekoäly on vielä vähän alkeellista ja ei kaikkien hyödynnettävissä. Mutta uskon, että tekoälyn hyödyntäminen etenee nopeammin kuin moni luulee. Iso osa monen perinteisen B2B-organisaation liikevaihdosta tulee jo verkkokaupan kautta. Markkinoinnista tulee tulosvastuullista. Myyjien työtä pilkotaan eri rooleihin. Olen itse työskennellyt jo vuosia sellaisten yritysten kanssa, joilla on tällaisia fokusoituja rooleja ja olen havainnut, että se on hiton tehokasta. 

Annoin Ruballe vielä reilun mahdollisuuden kommentoida omaa kirjoitustani ja näkemystäni, hän vastasi:

Jan, sankarimyyjän aika on ohi, myyntisolussa olevien keskipalkat nousevat kun entisen patarumpumyyjän saama provikka jaetaankin tasaisemmin kaikkien myyntiin osallistuneiden kesken; toisaalta muutaman harvan asiantuntijan rooli voi jopa ylikorostua, eli ne jotka vielä jatkossa kohtaavat asiakkaitaan kasvotusten, saattavat saada vielä kovempaa palkkaa kuin nyt, mutta näiden henkilöiden määrä putoaa dramaattisesti nykyisestä Key Account mallista/roolista”.
-Mika D. Rubanovitsch

Kiitos Ruba. Jatketaan dialogia!

Zero to One kirjan parhaat palat

IMG_9096_v2.jpg

Luin viime viikolla Zero to One kirjan. Yleensä tulee kirjoitettua aika paljon omia ajatuksia kirjan kansien sisälle, mutta tällä kertaa lainasin kirjan ystävältä. Näin ollen oli pakko kirjoittaa omia muistiinpanoja parhaista löydöksistä. 

Tässä omat highlightit kirjasta: 

“New technology has never been an automatic feature of history. Our ancestors lived in static, zero-sum society where success meant seizing things from others. They created new sources of wealth only rarely, and in the long run they could never create enough to save the average person from an extremely hard life. Then, after 10,000 years of fitful advance from primitive agriculture to medieval windmills and 16th-century astrolabes, the modern world suddenly experience d relentless technological progress from the advent of the steam engine in the 1760s all the way up to about 1970. As a result, we have inherited a richer society than any previous generation would have been able to imagine.”

“Humans are distinguished from other species by our ability to work miracles. We call these miracles technology.”

“When a big company makes an offer to acquire a successful startup ,it almost always offers too much or too little. Founders only sell when they have no more concrete visions for the company, in which case the acquirer probably overpaid; definite founders with robust plans don’t sell, which means the offer wasn’t high enough. When Yahoo! offered to buy Facebook for 1 billion in July 2006, I thought we should have at least considered it. But Mark Zuckerberg walked in on the board meeting and announced: “okay, guys, this is just a formality, it shouldn’t take more than 10 minutes. We’re obviously not going to sell here”. Makr saw where he could take the company, and Yahoo! didn’t. A business with a good definite plan will always be underrated in a world where people see the future as random. “

“Companies are like countries. Bad decision made early on-if you choose the wrong partners or hire the wrong people for example -are very hard to correct after they are made. It may take a cris on the order of bankruptcy before anybody will even try to correct them. As a founder, your first job is to get the first things right, because you cannot build a great company on a flawed foundation.”

“When I consider investing in a startup, I study the founding teams. Technical abilities and complementary skills sets matter, but how well the founders know each other and how well they work together matter just as much. Founders should share a prehistory before they start a company together - otherwise they’re just rolling the dice.”

“When a cheap laptop beats the smartest mathematicians at some task but even a supercomputer with 16,000 CPU’s can’t beat a child at others, you can tell that humans and computers are not just more or less powerful than each other - they’re categorically different.”

“As computers become more and more powerful, they won’t be substitutes for humans: they’ll be complements.”

“The 1990s had one big idea: the internet is going to be big. But too many internet companies had exactly that same idea and no others. An entrepreneur can’t benefit from a micro-scale insight unless his own plans being at the micro-scale. Clean-tech companies faced the same problem: no matter how much the world needs energy, only a firm that offers a superior solution for a specific energy problem can make money. No sector will ever be so import that merely participating in it will be enough to build a great company. “

“The tech bubble was far bigger than cleantech and the crash even more painful. But the dream of the ‘90s turned out to be right: skeptics who doubted that the internet would fundamentally change publishing or retail sales or everyday social life looked prescient in 2001, but they seem comically foolish today. “

“A unique founder can make authoritative decisions, inspire strong personal loyalty, and plan ahead for decades. Paradoxically, impersonal bureaucracies staffed by trained professionals can last longer than any lifetime, but they usually act with short time horizons.

The lesson for business is that we need founders. If anything, we should be more tolerant of founders who seem strange or extreme; we need unusual individuals to lead companies beyond mire incrementalism. “

 

Ascendin tiimiin lisää B2B-myynnin uudistamisvoimaa

Ascendin tiimi kasvaa. Ylpeästi esittelemme uusimman jäsenemme Antti Heikkilän, joka liittyy mukaan Sales Growth Expert - rooliin. Antti tulee auttamaan etenkin uusia asiakkaitamme myynnin modernisoimisessa.

Antilla on kokemusta myyntitiimien rakentamisesta ja johtamisesta, CRM-implementoinneista ja myyntiorganisaatioiden toimintamallien kehittämisestä.

Antti at Scaled edited.jpg

Edellisessä roolissaan Lyytin Myynti & Markkinointijohtajana, Antti modernisoi Lyytin myyntiorganisaation toimintamallin yksilöllisistä myyjistä selkeästi roolitetuksi ja tehokkaasti toimivaksi tiimiksi, jonka menestyksen takana olivat selkeät toimintamallit jota tukivat Salesforcen alusta sekä muut myyntiteknologiat kuten Vainu. 

“Lyytillä puolessa vuodessa aikaansaatu muutos oli menestys monella mittarilla mitattuna. Myyntisykli nopeutui kolmasosaan alkuperäisestä, keskikaupan koko kasvoi yli 100 % ja uutta voitettua asiakkuutta kohden käytetty myyjien työaika väheni 2/3. Kaiken kaikkiaan siirtyminen yksilömyynnistä selkeät toimintamallit ja roolit omaavaan myyntiorganisaatioon johti siihen, että työ muuttui hauskaksi ja tulokselliseksi ja motivoitunut porukka onkin nyt saavuttanut myyntitavoitteensa yli 12 kuukautta putkeen" kertoo Antti. 

Ascendilla Antti tulee auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan vastaavia tuloksia ja auttamaan myyntiorganisaatioita siirtymään onnistuneesti digitaaliseen aikaan, jonka seurauksena työ on tehokkaampaa, tuloksellisempaa ja palkitsevampaa. 
 

Kolme tapaa nostaa tulosta

Maailman muokkautuminen digitaaliseksi yhteiskunnaksi on luonut jokaiselle toimialalle mahdollisuuksia ja uhkia. Tämä näkyy siinä, että digitaalinen aikakausi tappaa ja tuo uusia yrityksiä ja bisnesmalleja jatkuvasti esille. Tai siis - fiksut ihmisethän ne esille tuovat!

Se vauhti ja voima millä aivan uudet yritykset ravistelevat perinteisiä toimialoja on hurja.

On ollut huikeaa seurata Suomessa esimerkiksi OPn vauhtia tuoda uusia bisneksiä markkinalle. Globaaleja toimialaravistelijoita aivan omassa luokassa ovat taas Google, Uber, Facebook, AirBnB, Netflix ja Amazon. Elämme mielenkiintoisia aikoja! 

Tämä digitaalinen aikakausi on mielenkiintoinen mutta vaikea 

Vaikea, koska aikaisemmin oli helpompi miettiä oman bisneksen kehittämistä ja benchmarkata muita toimialoja, koska vaihtoehtoja kehittämisen näkökulmasta oli vain vähän. Nyt vaihtoehtoja kehittää liiketoimintaa on satoja kertoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kiitokset digitalisaatiolle. Resurssit kehitystyöhön voi hukata nopeasti tekemällä satunnaisia kokeiluja ilman punaista lankaa ja pitkän tähtäimen suunnitelmaa.

Kaiken monimutkaisen yksinkertaistaminen tuo selkeyttä ja auttaa ajattelua. Luin kirjan nimeltä Leading Digital, joka yksinkertaistaa bisnesmahdollisuudet kolmeen pääkategoriaan. Kirjoitan muutamia kommentteja liittyen jokaiseen näihin kolmeen osa-alueeseen.

 1. Asiakaskokemus

 2. Operatiivinen tehokkuus

 3. Bisnesmalli

Lähde: http://labs.sogeti.com/leading-digital-in-9-graphs/

Lähde: http://labs.sogeti.com/leading-digital-in-9-graphs/

Asiakaskokemus

Moni on sitä mieltä, että asiakaskokemus on ainoa kestävä ja erottava tekijä, kun kaikki tuotteet ja palvelut näyttävät samoilta, ja jos eivät vielä näytä, niin hyvin nopeasti ne kuitenkin kopioidaan. Jos asiakaskokemuksen tasoa pystyy nostamaan asiakkaiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa, niin yritys pystyy maksimoimaan myyntiä asiakkaille ja varmistamaan, etteivät asiakkaat siirry kilpailijoille. Kun kääntää asiakaskokemuksen kehittämisen hyödyt euroiksi, se ei kuulostakaan niin pehmeältä asialta, kun miltä moni sen saa kuulostamaan.

 

Operatiivinen tehokkuus

Kuinkakohan paljon manuaalista työtä joka päivä tehdään 1000 henkilön organisaatiossa?  

Markkinointi, myynti, myynnin tuki, asiakaspalvelu, tuotanto ja assistentit. Jokaisen rooliin sisältyy tietyn verran manuaalista työtä.  Pelkkään johdon raportoimiseen menee varmasti useita henkilötyöpäiviä viikossa!

Mitä jos 50 % tästä manuaalisesta työstä saadaan karsittua pois?

Operatiivisen tehokkuuden teknologiaratkaisut puristavat kaiken tehon irti organisaatiosta. On vain ajan kysymys, milloin kaikki manuaalinen ja rutiininomainen työ, sekä fyysinen että ajatustyö automatisoidaan roboteilla ja ohjelmistoilla. Siihen voi joko lähteä mukaan tai odottaa, kun muut menevät ohi.

 

Bisnesmalli

 Omistaminen on out. Servitization on sana, joka kuvaa hyvin mitä monella toimialalla on tapahtumassa. Asiakkaat eivät halua omistaa tuotteita - he haluavat maksaa hyödyn ja käytön mukaan, eli toisin sanoen vuokrata niitä.

 Tämä muutos on nähty softabisneksessä kun Salesforce.com lähti ensimmäisenä myymään Enterprise-ohjelmistoa lisenssimallilla. Pienet ja isot yritykset käyttävät nyt samaa ohjelmistoa, ja käyttöä voi skaalata ylös ja alas tarpeen mukaan. Näin vältytään massiivisilta IT-projekteilta.

Elokuvia ei tarvitse ostaa, on Netflix. Autoa ei tarvitse, on Uber. Musiikkia ei tarvitse ostaa, on Spotify.

Kaikesta syntyy dataa ja data luo liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Fokus tuo tuloksia

Nämä kolme osa-aluetta ovat eri kehityspolkuja, joilla voi erottua kilpailijoista. Kaikkea kolmea voi kehittää samanaikaisesti ja varmasti koko ajan pitää miettiä jokaista osa-aluetta, mutta aitoa transformaatiota on vaikea saada aikaiseksi, jos ei fokusoida tiettyyn asiaan täydellä höyryllä.

Hyvänä esimerkkinä pidän KONE:tta, joka keskittyy nyt seuraavat kolme vuotta asiakaskokemukseen. Heidän kolmen vuoden strategiajakson teema on “Menestymme asiakkaan kanssa”.

Ratkaisu Social Selling ROI:n laskemiseen

Yksi myyjän tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että hän pystyy hahmottamaan tuloksen ja panoksen korrelaation. Eli sen, kuinka paljon ja mitä pitää tehdä, jotta pääsee tavoitteeseen.  

Tällä hetkellä jokainen myyjä arvioi, miten hänen työaikaa kannattaa käyttää (toivottavasti myös esimies osallistuu tähän aktiivisesti). Kokemuksen myötä on helpompi hahmottaa, mikä tuottaa myyntiä ja mikä on turhaa ajankäyttöä. Parhaat myyjät metsästävät aina seuraavaa kauppaa ja “grindaavat” kauppoja maaliin. Ei ihme, että sosiaalisen median hyödyntäminen vaikuttaa monelle konkarille pelkältä hötöltä. Somessa tykkäillään ja kommentoidaan. Se tuntuu jäävän liian irtonaiseksi kaupanteosta. 

CRM:stä taas näkee, mitä kauppoja työstetään ja mitä toimenpiteitä niiden eteen tehdään. Konkretiaa! 

Ratkaisu: SoMe ja CRM-datan yhdistäminen

Todellinen myyntiputki saadaan parhaiten hahmotettua, jos kytkemme sosiaalisen median aktiviteetit kauppojen voittamiseen ja nykyasiakkuuksien hoitomalliin. Näin myyjä ja myynnin esimies pystyvät aidosti katsomaan, minkälainen tekeminen tuottaa tulosta ja näin on myös helpompi kehittää myyjän tuloksellista social selling -osaamista. 

Tässä viime viikolla ilmestynyt artikkeli aiheesta: Linkedin starts piping sales data to Salesforce and Dynamics. 

My title