Pehmeä on uusi kova

Lähes kaikki ne asiat, joiden avulla luodaan kasvua ja joilla erottaudutaan kilpailijoista koetaan monessa organisaatiossa pehmeiksi asioiksi. 

  • Missio, arvot, visio (pelkkää sanahelinää, joiden on pakko olla kuvattuna) 
  • Markkinointi (kustannus) 
  • Viestintä 
  • Brändi 
  • Design
  • Henkilöstön fiilis ja energia 

Nämä yllä olevat asiat ovat monen mielestä vain pehmeää höttöä, eivät core-liiketoiminnan kannalta kriittistä. Tämä johtuu siitä, että aiemmin kilpailuetua on haettu arvoketjun selkeästi näkyvistä osista. Sisäistä koneistoa trimmaamalla ja kehittämällä yritys pysyi kilpailukykyisenä. Sisäisen koneiston trimmaaminen vaatii loogista ja rationaalista ajattelua, jotta pystyi pärjäämään. Tällä ajattelulla ei kuitenkaan enää pärjää. 

Katsotaanpas tästä alla olevasta kuvasta, mitkä asiat ovat tärkeimpiä yrityksen kilpailukyvyn näkökulmasta?
 

Lähde: Stan Shih "Smile Curve" concept (Acer Incin perustaja)

Lähde: Stan Shih "Smile Curve" concept (Acer Incin perustaja)

Minkälaisia ajatuksia tämä kuva herättää?

Tuotanto tuottaa lisäarvoa vähiten, mutta sitä arvostetaan Suomessa paljon. Onneksi Suomessa arvostetaan myös tuotekehitystä. Meillä on paljon äärimmäisen fiksuja ihmisiä, joten suhtaudun luottavaisin mielin suomalaisten kykyyn innovoida uutta tulevaisuudessakin.

Tarvitaan erilaisia innovaatiota ja fokusta

Kuinka paljon Suomessa arvostetaan korkean arvon toimintoja eli brändäystä, designia, markkinointia, myyntiä/palvelua? Liian harva näkee nämä toiminnot business-kriittisinä. Esimerkkinä vaikkapa asiakaspalvelu nähdään Suomessa “cost centerinä”, vaikka se voisi olla “profit center”. 

Tämän päivän maailmassa aikaisemmin pehmeäksi mielletyt tunteet ovatkin kovin asia, koska sekä kuluttajilla että yrityksillä on jopa liikaa vaihtoehtoja, kun he valitsevat tuotteita ja palveluita. Tunteet ja niiden ohjaaminen tulisi olla tärkein yrityksillä tärkein prioriteetti. Rationaaliset faktapohjaiset toiminnot kuten tuotanto ja jakelu ovatkin vain hygienia-asioita, joiden on oltava kunnossa, jotta yritys pystyy tekemään liiketoimintaa. Pelkästään tehokkaan tuotannon ja jakelun avulla ei enää erottauduta kilpailijoista riittävästi. 

Pehmeillä asioilla luodaan kasvua, koska kasvu tulee vain asiakkaiden kautta. Tulee hankkia lisää asiakkuuksia ja pitkäaikaisempia asiakkuuksia. Tässä onnistutaan sen kautta, että asiakkaiden sydän ja mieli voitetaan. Juuri tämän takia pehmeät toiminnot ovatkin kovia. Nostetaan ne prioriteettilistalla sinne minne kuuluvatkin. 

My title