Ascendin tiimiin lisää B2B-myynnin uudistamisvoimaa

Ascendin tiimi kasvaa. Ylpeästi esittelemme uusimman jäsenemme Antti Heikkilän, joka liittyy mukaan Sales Growth Expert - rooliin. Antti tulee auttamaan etenkin uusia asiakkaitamme myynnin modernisoimisessa.

Antilla on kokemusta myyntitiimien rakentamisesta ja johtamisesta, CRM-implementoinneista ja myyntiorganisaatioiden toimintamallien kehittämisestä.

Antti at Scaled edited.jpg

Edellisessä roolissaan Lyytin Myynti & Markkinointijohtajana, Antti modernisoi Lyytin myyntiorganisaation toimintamallin yksilöllisistä myyjistä selkeästi roolitetuksi ja tehokkaasti toimivaksi tiimiksi, jonka menestyksen takana olivat selkeät toimintamallit jota tukivat Salesforcen alusta sekä muut myyntiteknologiat kuten Vainu. 

“Lyytillä puolessa vuodessa aikaansaatu muutos oli menestys monella mittarilla mitattuna. Myyntisykli nopeutui kolmasosaan alkuperäisestä, keskikaupan koko kasvoi yli 100 % ja uutta voitettua asiakkuutta kohden käytetty myyjien työaika väheni 2/3. Kaiken kaikkiaan siirtyminen yksilömyynnistä selkeät toimintamallit ja roolit omaavaan myyntiorganisaatioon johti siihen, että työ muuttui hauskaksi ja tulokselliseksi ja motivoitunut porukka onkin nyt saavuttanut myyntitavoitteensa yli 12 kuukautta putkeen" kertoo Antti. 

Ascendilla Antti tulee auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan vastaavia tuloksia ja auttamaan myyntiorganisaatioita siirtymään onnistuneesti digitaaliseen aikaan, jonka seurauksena työ on tehokkaampaa, tuloksellisempaa ja palkitsevampaa. 
 

My title